Shërbimet

JU-SM DOOEL ofron shërbimet e mëposhtme:

  • Teknologjinë më bashkëkohore të montimit të skeleve të llojit LAYHER dhe RUX.
  • Skele montuese që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standardeve DIN dhe të aplikueshme për objekte të ndryshme: rrokaqiejt, ndërtimin e urave, objektet industriale, restaurimi, riparim dhe lëvizjeve të objekteve, etj.
  • Teknologjia e ndërtimit në zonat urbane me teknikat më të fundit dhe nga të gjitha standardet.

“JU-SM” DOOEL ka në dispozicion objektet e saj, me të cilat mbulon një pjesë të madhe të Maqedonisë dhe vendet përreth.