icon

Наши основи

ГЕРУСТБАУ ЈУ-СМ, ние сме компанија која нуди сеопфатни услуги во областа на монтирање скелиња. Општите знаења на нашиот тим и ...

icon

Наш приоритет

“ЈУ-СМ” ДООЕЛ е првата компанија за монтирање скелиња во Република Македонија, сертифицирана со меѓународен ...

icon

Наши квалитети

Ние сме познати за германскиот квалитет што го нудиме во нашата земја. Како сериозна компанија, ГЕРУСТБАУ “ЈУ-СМ”, сите елементи на системот ...

СЕРТИФИКАТИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА

  • Најсовремена технологија за монтирање скелиња од типот ЛАУХЕР и РУХ.
  • Монтажни скелиња кои ги исполнуваат сите барања според ДИН стандардите и се применуваат во различни објекти: облакодери, градење мостови, индустриски објекти, реставрација, поправка и преместување на објекти, итн.
  • Технологија за градба во урбани средини со најнови техники по сите стандарди.
  • “ЈУ-СМ” ДООЕЛ располага со свои објекти, со кои опфаќа голем дел во Македонија и соседните земји.

Ние сме подготвени и во ваша услуга со нашиот стручен тим и технолошките уреди, со кои ги имаме исполнето сите работи и ја имаме завршено успешно секоја услуга досега. Искуството ни помогна да создадеме заемна доверба во нашата работа со клиенти.